O nás

História Sesslerky siaha do 18. storočia. Pôvodne sa začalo s výrobou piva, neskôr sa pridala aj výroba sladu.V druhej polovici 19. storočia bola ukončená výroba piva.

Napriek rôznym režimom v 20. storočí sa sladovňa prebíjala dopredu a upevňovala si pozíciu na trhu. Hoci zdevastovaná a v katastrofálnom stave, prehupla sa do 21. storočia.

Takúto ju našiel v roku 2004 nový majiteľ. Ten si povedal, že opráši históriu a pozdvihne výrobu sladu na svetovú úroveň. K tejto myšlienke sa pridala aj ďalšia. Obnoviť výrobu piva. Písal sa rok 2007. A od tohto kroku bolo blízko k reštaurácii.

Výroba sladov v sladovni Sessler je založená na starej tradícii a veľkom podiele ručnej práce. Napriek automatizácii príjmu jačmeňa, jeho namáčaní, pražení v pražiči, či hvozdení, veľa záleží na ľuďoch. Individuálne posudzovanie klíčenia, obracanie i zberanie zeleného sladu je závislé na pracovníkoch sladovne. Taktiež kontrola pražených sladov je plne v kompetencii pražiarov.

Zjednodušene možno VÝROBU SLADU zhrnúť do nasledovných bodov:

  • príjem a čistenie jačmeňa
  • skladovanie jačmeňa
  • máčanie jačmeňa
  • vymáčanie a klíčenie jačmeňa
  • sušenie (hvozdenie) sladu
  • skladovanie a expedícia sladu
  • praženie sladu
  • skladovanie a expedícia pražených sladov

Pred vlastným prijatím jačmeňa do sladovne sa vykonáva rozbor jačmeňa. Až po kladnom stanovisku laboratória sladovne je možné prijať jačmeň na sklad. Jačmeň sa prečistí a uskladní v skladoch. Po rozhodnutí o výrobe sladu sa odváži presné množstvo jačmeňa a zamočí sa v tzv. štokoch. Tu sa začne zrno jačmeňa prebúdzať k životu. Ukončením máčania sa jačmeň vymáča na podlahu humien, kde zrno pokračuje v klíčení a raste. V určitom okamihu majster sladovne rozhodne o ukončení klíčenia, zelený slad sa zozbiera z humna a dopraví na hvozd. Tu sa slad usuší a preruší sa jeho klíčenie. Po usušení sa slad odklíči a uskladní v silách. Takto sa vyrába plzeňský a bavorský slad. Rozdiel medzi nimi je od začatia namáčania, cez vedenie na humne, až po rôzne sušenie na hvozde.

Pražené slady sa vyrábajú v pražiarni. Slad sa dopraví do pražiarne a stanovené množstvo sladu sa cez násypník vsype do pražiaceho stroja. Tu sa slad praží určitú dobu. Ku koncu praženia pražiar v rýchlom slede kontroluje kvalitu upraženého sladu. Ak slad dosiahne požadovanú kvalitu, pražiar vypustí upražený slad na chladiacu misu. Po schladení sladu sa tento uskladní v zásobníkoch. Po rozbore kvality v laboratóriu sladovne sa hotový slad uskladní v silách.

Uskladnené slady sa pred expedíciou ešte leštia a zbavujú prachu a rôznych nečistôt a úlomkov. Môžu sa expedovať voľne alebo v 50 kg vreciach. Sladovňa vychádza v ústrety aj malým a drobným odberateľom – expedovať sa dá od jedného kilogramu.